Työpajavalmennus koostuu työ- ja yksilövalmennuksesta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Työpajalla ollaan erilaisilla sopimuksilla joko kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuella. Tavoitteena on käytännön työkokemuksen mahdollistaminen pajoilla työskenteleville valmentautujille.

Työpajavalmennus tarkoittaa työn tekemistä  työpajassa. Työvalmentaja ohjaa jatkuvasti työn tekemistä. Työn tekemisen tarkoituksena on kokeilla työssä selviytymistä ja valmentautua työelämän sääntöihin ja tapoihin. Tärkeämpää kuin se, onko pajan tarjoama työtehtävä juuri valmentautujan ykköstoive työelämässä, on se, että  valmentautuja ylipäätään tekee  töitä ja on aktiivinen. Kaikki työkokemus on tärkeää ja se auttaa pääsemään toiveiden työpaikkaan.

Yksilövalmennus tarkoittaa tulevaisuuden suunnittelua ja arkisen elämän järjestämistä yhdessä yksilövalmentajan kanssa. Siinä kartoitetaan yhdessä valmentautujan tavoitteet, vahvuudet ja heikkoudet sekä sovitaan keinoista, miten tavoitteeseen päästään. Yksilövalmentaja tukee tavoitteeseen pääsemistä koko valmennusjakson ajan.

Sidosryhmäyhteistyö on valmentautujan, hänen verkostonsa ja pajan yksilövalmentajan yhteistoimintaa valmentautujan tavoitteen tukemiseksi. Verkosto muotoutuu aina tilanteen mukaisesti. Usein siinä on mukana sosiaalitoimisto, työvoimapalvelut, terveydenhuolto ja oppilaitoksia.