Uraohjaaja auttaa nuoria, jotka
  • ovat peruskoulussa ja tarvitsevat lisätukea ammatinvalintaan
  • ovat päättäneet peruskoulun eikä heillä ole jatko-opiskelupaikkaa
  • opiskelevat toisella asteella ja opiskelu tuottaa vaikeuksia mutta tavoitteena on kuitenkin valmistua
  • ovat keskeyttäneet peruskoulun jälkeiset jatko-opinnot eivätkä tiedä mitä voisivat tehdä
  • tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa jatko-opiskeluun ja työelämään liittyvissä kysymyksissä.
Lisätietoja antaa uraohjaaja Katja Vossi puh. 050 373 2723.